Zeeuwse Archeologie Dag

Zaterdag 12 november 2022 organiseerde Erfgoed Zeeland, in samenwerking met de provincie Zeeland en de AWN afdeling Zeeland/West-Brabant, de jaarlijkse Zeeuwse Archeologie Dag in Middelburg. Dagvoorzitter was Ludo Snijders, de provinciaal archeoloog van Zeeland. Een gezellige en leerzame bijeenkomst, waar circa 70 geïnteresseerden op af zijn gekomen. Er werden zes presentaties gehouden, die allen even interessant waren. Vooral de eerste en de laatste presentatie waren voor Tholen van belang.

Na de ontvangst met koffie/thee en bolus en het welkomstwoord van Ludo Snijders, beet Juanita Kiburg van Artefact! het spits af met de presentatie ‘Poortvliet: schitterende schatten in het veen’. Enkele jaren geleden werd ten zuiden van de Postweg bij Poortvliet bij de aanleg van het nieuwe fietspad een mooie vondst gedaan uit de Steentijd. Een zeldzame huisplattegrond van een boerderij, tezamen met potscherven en glazen sieraden.

De presentatie bevatte de voorlopige resultaten. Er is nog nader onderzoek nodig en wellicht zal er in de nabije toekomst ook nog een vervolgonderzoek plaatsvinden om te zien of er meer dan één boerderij stond en/of bijgebouwen terug te vinden zijn. Aangezien dit een vindplaats uit de Steentijd betreft, zal er geen metaal of munten gevonden worden, dus de metaaldetector kan thuis blijven!

De laatste presentatie van de dag werd verzorgd door Axel Müller van ADC Archeoprojecten. Hij schreef samen met Joop Dijkstra een rapport voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waarin een samenvoeging en samenvatting wordt gegeven van alle belanghebbende onderzoeken in en over Zeeland tot nu toe, gebundeld in vier tijdsperioden.

De RCE schrijft: De archeologie van het Zeeuws kleigebied en specifiek van de provincie Zeeland, wordt gekenmerkt door de sterke relatie tussen de landschapsontwikkeling en de bewoningsgeschiedenis. Die dynamiek creëert aan de ene kant een rijk bodemarchief waarbij vindplaatsen bijzonder goed bewaard zijn gebleven. Aan de andere kant is het beeld ook sterk versnipperd doordat oude landschappen en archeologisch resten daarin zijn afgedekt door veen en klei of juist zijn verzwolgen door de zee. Van oudsher is het onderzoek ook kleinschalig en regionaal, zeker in vergelijking met omliggende provincies als Zuid-Holland en Noord-Brabant. Met dit synthese onderzoek in het kader van Oogst voor Malta zijn vele onderzoeksresultaten uit zowel voor, als na de inwerkingtreding van het verdrag van Malta verzameld. Daarmee is een overzicht gemaakt van de archeologie van de Scheldemonding, vanaf het midden-paleolithicum tot aan de Tweede Wereldoorlog. 

Op basis hiervan is kenniswinst gespecificeerd en zijn daarmee ook lacunes in kennis over het Zeeuws Kleigebied inzichtelijk gemaakt. Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Dit rapport met de titel: Dynamische Delta, Synthese onderzoek naar de archeologische bewoningsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de provincie Zeeland en het Zeeuws kleigebied is als publicatie NAR 078 te downloaden van de site van de RCE: https://cultureelerfgoed.info/download/pdf/NAR%2078_Dynamische_Delta.pdf

Aanvulling december 2022

Op 17 november schreven we over de gehouden Zeeuwse Archeologie Dag 2022 in Middelburg. Hierin maakten we melding van de door Juanita Kiburg gehouden lezing over de opgraving van een boerderijplattegrond uit de late ijzertijd in Poortvliet. Voor het verslag vanuit Erfgoed Zeeland voegen we de onderstaande link toe:

Erfgoed Zeeland – Zeeuwse Archeologiedag ZAD

Hierin opgenomen onder andere de presentatie (lezing) van Juanita, evenals een link naar het rapport ‘Dynamische Delta’ van Alex Müller.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *