Werkgroep Archeologie

Wie heeft belangstelling voor de archeologie van Tholen?

Vanuit ons bestuur willen we graag meer aandacht gaan besteden aan de archeologie van Tholen.

Nog niet zo lang geleden zijn er vondsten gedaan bij Poortvliet uit de Romeinse tijd en ook in Tholen zijn er restanten van de Waterpoort blootgelegd. We lezen er wat van in de Eendrachtbode en daar blijft het bij. Graag willen wij, indien daar belangstelling voor is, een werkgroep(je) Archeologie oprichten om meer aandacht op onze website en in de vereniging te vragen én te geven.

Een ander onlangs afgerond onderzoek betreft een dijkdoorbraak lang geleden in de Nieuwelandsedijk, tegenwoordig de Vrouwendijk bij Tholen. Een verslag hiervan kunt u hier downloaden: Nieuwlandsedijk.pdf.

Onlangs zijn aan de Kaaij in Tholen zware funderingen uit de Middeleeuwen blootgelegd. Een verslag van Zeeuws Erfgoed kunt u hier downloaden: Kaaij Tholen.pdf.

Dat Tholen een grote geschiedenis heeft moge blijken uit de vele monumenten in zowel de woonkernen als in het buitengebied. Elke woonkern toont daarmee zijn eigen geschiedenis. Ook in de grond wordt nog veel gevonden van onze middeleeuwse voorouders, maar ook uit de Romeinse tijd en zelfs uit de prehistorie.

In onze nieuwe werkgroep willen we meer betrokken zijn bij alle nieuwe ontwikkelingen, maar ook aandacht geven aan eerdere opgegraven vondsten. Ieder lid van de werkgroep kan naar eigen behoefte, tijd en kunnen zijn of haar medewerking verlenen. Op dit moment zijn we doende om opgravingen uit 2007 in de Dalemsestraat in Tholen nader te inventariseren. Deze vondsten zijn tot op heden nog niet beschreven.

SPOTTERS gevraagd.

Een van de zaken waar we nu aandacht voor vragen is uw hulp als spotter. Graag horen we van u of er in uw omgeving wordt gegraven vanwege een verbouwing of nieuwbouw, dan wel de aanleg of verbetering van wegen. Dit kan zowel in de woonkernen zijn, als in het buitengebied. Meldt u via het contactformulier op onze website, dan gaan wij kijken of deze grondverstoringen (zoals ze officieel genoemd worden) mogelijk archeologisch van belang kunnen zijn. Let wel, dit is een taak van de gemeente, wij willen daar alleen behulpzaam zijn.

Mocht u interesse hebben om ook betrokken te zijn bij onze werkgroep Archeologie, geef u dan op via onderstaande knop. Heeft u nog vragen, dan kan dat op dezelfde manier. We hopen op deze manier weer meer invulling te geven aan de werkzaamheden binnen onze heemkundekring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *