Vernieuwde website

Na een aantal weken van hard werken is het dan zover. De website is volledig vernieuwd!

De aanpassingen bestaan uit 2 onderdelen:

  1. Software: deze is gedeeltelijk aangepast
  2. Inhoud: alle pagina’s zijn herzien en veel informatie is toegevoegd; de oude berichten zijn nog gewoon te lezen.

 

Als uitgangspunt hebben we gehanteerd een eenvoudige en informatieve website die gemakkelijk is te onderhouden. De komende tijd gaan we nog meer informatie toevoegen en de website verder verfraaien. 

Software

De website is nog steeds gebouwd met WordPress, het meest gebruikte pakket voor de bouw van websites.

De zogenaamde ‘page builder’ (paginabouwer) is wel gewijzigd van Themler naar Elementor Pro. Daarmee is ook het gebruikte thema veranderd. Het thema bepaalt vooral zaken als header (kop) en footer (voet).

Inhoud

De inhoud is grotendeels gewijzigd. Richtsnoer hierbij was dat de website informatiever moet zijn, en laagdrempeliger voor belangstellenden om lid te worden van de vereniging.

We hebben geprobeerd de thuispagina (menu: Home) uitnodigender te maken. Om dit te bereiken hebben we meer met foto’s gewerkt. Na een welkomstwoord is er de mogelijkheid om (door op foto’s te klikken) historische informatie over de gemeente en de woonkernen te bekijken (via links naar website gemeente Tholen). Daarna worden de 3 laatste berichten getoond. Ook is er nadrukkelijk de mogelijkheid om aan te melden als lid of vrijwilliger. Verder kan men zich abonneren op de nieuwsbrief.

De pagina met de berichten (menu: Nieuws) heeft een andere ‘look’ (uitstraling) gekregen. Voortaan zullen alle berichten vergezeld gaan van een afbeelding, zodat het er wat levendiger uitziet.

Daarnaast hebben we vooral de informatie over onze vereniging uitgebreid (menu: Over ons). Het idee is dat belangstellenden voldoende informatie moeten kunnen vinden om ze enthousiast te maken voor de vereniging. 

De algemene informatie over de Vereniging is herschreven. De toelichting over heemkunde is uitgebreid.

De verzonden nieuwsbrieven zijn vermeld, en zijn op termijn ook te downloaden.

De uitgebrachte jaarboeken, inclusief inhoudsopgave, zijn weergegeven. Ook deze zijn op termijn te downloaden, of in z’n geheel of per hoofdstuk. Het downloaden wordt wel beperkt tot de oudere exemplaren. De nieuwste zijn alleen beschikbaar voor de leden.

Verder zijn de gehouden lezingen en de jaarlijkse excursies vermeld. De bedoeling is om zoveel mogelijk een link naar een relevante website of een doument wat kan worden gedownload toe te voegen.

Naast algemene informatie over ANBI is ook de verplicht te publiceren informatie toegevoegd. Tot nu toe werd deze informatie via Anbiplein.nl gepubliceerd. Deze website is vooral bedoeld voor ANBI’s die niet over een eigen website beschikken.

De belangrijkste activiteiten (menu: Activiteiten) van de Heemkundekring betreffen foto’s, monumenten en planologie. We zouden graag zien dat hier meer te melden valt, maar daarvoor is inbreng van de leden nodig. We zouden het toejuichen als leden zich als vrijwilliger aanmelden om een heemkundig onderwerp (alleen of gezamenlijk) te onderzoeken, en hierover op onze website en/of in het jaarboek te publiceren. Als meer leden geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp dan kan dat in de vorm van werkgroepen. Heeft u interesse om alleen of in een werkgroep een bepaald onderwerp te bestuderen, meldt u dan aan via het contactformulier!

Tot slot is een groter aantal links (menu: Links) opgenomen naar andere informatieve websites.

Uw reactie kunt u geven via het formulier onderaan dit bericht. Op- of aanmerkingen en suggesties ter verbetering zijn van harte welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *