Nieuwsbrieven

De vereniging brengt meerdere keren per jaar een nieuwsbrief uit. Hierin wordt meestal aandacht besteed aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten. Als er andere activiteiten in de regio zijn die van belang zijn voor de heemkunde, dan worden die vaak ook vermeld.