Publicaties

Heemkundekring Stad en Lande van Tholen heeft vanaf de oprichting bijna elk jaar een jaarboek uitgegeven. Alle leden ontvangen hiervan een gratis exemplaar.

De bedoeling is dat op termijn de artikelen gratis zijn te downloaden. Een uitzondering geldt voor de laatste 5 jaarboeken die alleen voor leden beschikbaar zijn. U kunt lid worden voor slechts 12 euro per jaar (18 euro per gezin). U krijgt de laatste 2 jaarboeken dan gratis (zolang de voorraad strekt).

Behalve de jaarboeken heeft de Heemkundekring nog twee mooie boeken uitgegeven:

 • Zeven eeuwen straatnamen op Tholen en Sint Philipsland
 • Gevallen en gebroken

Jaarboeken

2021

Besmet, Beschadigd en Hersteld

 1. Lepra op Tholen
 2. Cholera: de Aziatische sluipmoordenaar
 3. Joachim Joseph Leconte
 4. Oudst bekende bestrating op Tholen
 5. Een geheimzinnige moordzaak te Stavenisse
 6. Molen de Hoop in Tholen en het groen van de Wandeling

2020

Jaarboek 2020

Strijd tegen Spanjaarden, Fransen en mussen

 1. Inwoners van Sint-Maartensdijk in 1748
 2. Boeren, burgemeesters en een minister
 3. Mussengilden op Tholen
 4. Symboliek op de vlag van het mussengilde
 5. De Linie van de Eendracht

2019

Inundatie en evacuatie van Tholen

 1. Overal water, water, water
 2. Het wonder van Tholen
 3. De Evacuatie en Inundatie van het Eiland Tholen in het oorlogsjaar 1944
 4. Bevoorrading van de achterblijvers
 5. Thoolse waterschappen en polders tijdens de inundatie
 6. Waterschap Oud-Vossemeer. Verslag van de periode van inundatie
 7. Als laatste geïnundeerd, als eerste aan het droogmalen
 8. Dijkje om het schakelstation
 9. Een van de vele evacuées
 10. Kwam nu maar de lang verwachte invasie
 11. Het eten is bitter slecht
 12. Herinneringen aan de evacuatie

2018

Passie, noodlot en vertier

 1. Stavenisse, Herman Steenberg
 2. Jongenskamp CJMV 1961 in Oud Leusden
 3. Schipbreuk bij Strijenham
 4. Erratum op het verhaal Vijftien jaar Heemkundekring Stand en Lande van Tholen

2017

15 jaar Heemkundekring Stad en Lande van Tholen

 1. De Hooge Hoeve
 2. Daar ben ik geboren
 3. Vijftien jaar Heemkundekring Stad en Lande van Tholen
 4. Fotokaarten van P.J. Poulusse, gemaakt volgens de cyanotypie-methode

2016

Rondom het stadsrecht van Tholen 1366

Dit geheel door Peter Lindhoud verzorgde jaarboek bevat de volgende hoofdstukken:

 1. Het ontstaan van ‘der Tolne’: Tholen
 2. Tholen onder Grafelijk en Hertogelijk Bestuur tot ca. 1500
 3. De Stadskeur van Tholen
 4. Wonen en leven in de stad Tholen in de 14e en 15e eeuw
 5. Nawoord
 6. Geraadpleegde literatuur

2015

Droogleggers en rederijkers

2014

Van grafzerken, vluchtelingen en slavenhandel

 1. Belgische vluchtelingen op Tholen en Sint Philipsland
 2. Naar wie ben ik vernoemd
 3. Vloerbedekking of kunst
 4. ‘Het droevige ongeluk dat alles weg is’
 5. Dodelijke aanrijding op de kermis

2013

Wagenmaker, winkeltjes en watersnood

 1. Bewoners en middenstand van de Molendijk en Klippelstraat rond 1935
 2. Adrianus de Jong, de laatste wagenmaker van Oud-Vossemeer
 3. Uit de memoires van L.K. van Dijk
 4. Keutjesavond
 5. Rampslachtoffers van Tholen en Sint Philipsland
 6. Droam
 7. Aanvullingen en correcties

2012 (uitverkocht)

Zeven eeuwen straatnamen op Tholen en Sint Philipsland

Dit boek is in plaats van het jaarboek gratis aan alle leden verstrekt.

2011 (uitverkocht)

Van Oranje, oorlog, biggen, bot en boogschutters

 1. Biggenmarkt te Sint-Annaland
 2. De eerste oorlogsdagen
 3. De botvissers van Tholen
 4. ‘Wij moeten ons aan alle deze eerbewijzen geduldig onderwerpen’
 5. Koninklijke Non Semper, handboogschutterij en sociëteit

2010 (uitverkocht)

Grepen uit Oud-Vossemeers verleden

 1. … haer landt van Vossemaer …
 2. De ronde van 31 augustus 1948
 3. De vos in het wapen van Oud-Vossemeer
 4. Straatnamen in Oud-Vossemeer
 5. Leve op ’t Stoomhemael
 6. De mensen achter de wapens op de schouw in het Ambachtsherenhuis

2009

Van oproer, ruzie, oorlog en een verdwenen boerderij

 1. Een transport van weeskinderen
 2. Vrouwe bin m’n klompen à klaer?
 3. Een balorige schoolmeester
 4. Van wie bin jie d’r êên?
 5. Gevallen en gebroken. Slachtofferlijst aangevuld
 6. De Deehoeve verdwenen

2008 (uitverkocht)

Van Joodse handel, schuurslapers, vervoer en schaatsen

 1. Joodse inwoners van het eiland Tholen en hun geschiedenis
 2. Tholenaar Jan Noske deelnemer aan de eerste Elfstedentocht
 3. Schele Gerrit liet zich niet van zijn vrijheid beroven
 4. Het verhaal van D.C. Schot en Zn.
 5. Het busongeluk aan het Thoolse veer

2007 (uitverkocht)

Thoolse vertelsels en gedichten

 1. Brandgank
 2. Rinus Moerland zit mudvol herinneringen aan kolenhandel
 3. De bewoners van een hoefje  in Oud Kempenshofstede
 4. De Pluimpot. Een duizend jaar oude geul gesloten
 5. Straatnamen in Scherpenisse
 6. Verjaersverziete

2006 (uitverkocht)

De zee geeft, de zee neemt, de aarde beeft

 1. Pellen, inzetten en zingen
 2. Het ‘nieuwe diekje’ te Stavenisse
 3. Overn namen van Tholen en Tholenaars
 4. De watersnood van 1906 op Tholen
 5. De ramp te San Fransisco door Thoolse ogen

2005 (uitverkocht)

Van veldwachters, kapers, stormen en regenten

 1. Thoolse verldwachters onder vuur
 2. Kaapvaart op de Zeeuwse Stromen
 3. Jeugdherinnerieng
 4. Die storm van 1911 …
 5. Een reisje naar Parijs in 1680

2004 (uitverkocht)

Verhalen over het eiland Tholen verteld door 3 inwoners

 1. Waterstaatkundige beschrijving van de polders van Sint-Maartensdijk
 2. Oude boerderijen, veldnamen en historische vloeren
 3. Een moeder was zij voor haar dochter, een moeder was zij voor ons land

Boeken

2012 (uitverkocht)

Zeven eeuwen straatnamen op Tholen en Sint Philipsland

Ter gelegenheid van het tweede lustrum van de Heemkundekring heeft oud-archivaris van de Gemeente Tholen J.P.B. Zuurdeeg dit lijvige en informatieve boekwerk geschreven.

Het boek is uitverkocht.

2005

Gevallen en gebroken

Gevallen en gebroken

Ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding hebben Kees de Koning en Wally Blaas dit waardevolle boek geschreven over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op en van Tholen en Sint Philipsland.