Het bestuur

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit 7 leden, waarvan momenteel 1 vacature. Het bestuur vergadert gewoonlijk om de 6 weken in de eigen vergaderruimte in de Meestoof te Sint-Annaland.

Tussentijds is er regelmatig overleg over lopende zaken. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

 • Gré Boelhouwers (voorzitter)
 • Tineke Fopma (wnd. voorzitter)
 • Piet Quist (secretaris)
 • John Verweij (penningmeester)
 • Magda Geluk 
 • Kees Fase
 • Vacature

In augustus heeft John Verweij de functie van penningmeester overgenomen van Magda Geluk.

Vergaderdata 2021

 • 1 maart (via Zoom)
 • 26 april
 • 29 juni
 • 17 augustus
 • 28 september
 • 13 oktober (algemene ledenvergadering)
 • 9 november
 • 21 december

Secretaris

Postadres: Hoogstraat 10, 4691CB Tholen

Telefoon: 0166-603122

Email: secretaris@heemkundetholen.nl

Penningmeester

Email: Penningmeester@heemkundetholen.nl

Bank: NL46RABO0303031883

Website

De website wordt verzorgd door Ad de Graaf.

Telefoon: 06-27544968

Email: webmaster@heemkundetholen.nl