Het bestuur

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit 7 leden, waarvan momenteel 1 vacature. Het bestuur vergadert gewoonlijk om de 6 weken in de eigen vergaderruimte in de Meestoof te Sint-Annaland.

Tussentijds is er regelmatig overleg over lopende zaken. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Gré Boelhouwers (voorzitter)
  • Piet Quist (secretaris)
  • Magda Geluk (penningmeester)
  • Kees Fase
  • Tineke Fopma
  • John Verweij
  • Vacature

Vergaderdata

In 2020 staan de volgende vergaderdata nog gepland:

  • 8 december

 

De ledenvergadering die voor 27 oktober stond gepland is i.v.m. het coronavirus vervallen.

Secretariaat

Postadres: Hoogstraat 10, 4691CB Tholen

Telefoon: 0166-603122

Email: secretaris@heemkundetholen.nl

Website

De website wordt verzorgd door Ad de Graaf.

Telefoon: 06-27544968

Email: webmaster@heemkundetholen.nl