Het bestuur

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit 7 leden, waarvan momenteel 2 vacatures. Het bestuur vergadert gewoonlijk om de 6 weken in de eigen vergaderruimte in de Meestoof te Sint-Annaland.

Tussentijds is er regelmatig overleg over lopende zaken. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter: vacant
  • Secretaris: Piet Quist
  • Penningmeester: John Verweij
  • Lid: Tineke Fopma (wnd. voorzitter)
  • Lid: Magda Geluk 
  • Lid: Kees Fase
  • Lid: vacature

 

In augustus 2021 heeft John Verweij de functie van penningmeester overgenomen van Magda Geluk.

Vergaderdata 2022

De eerstkomende bestuursvergadering staat gepland voor 18 januari.

De jaarvergadering staat gepland voor 20 of 21 april.

Secretaris

Postadres: Hoogstraat 10, 4691CB Tholen

Telefoon: 0166-603122

Email: secretaris@heemkundetholen.nl

Penningmeester

Email: Penningmeester@heemkundetholen.nl

Bank: NL46RABO0303031883

Website

De website wordt verzorgd door Ad de Graaf.

Telefoon: 06-27544968

Email: webmaster@heemkundetholen.nl