Het bestuur

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit 5 leden en vergadert gewoonlijk om de 6 weken, behalve in de zomerperiode.

In museum De Meestoof te Sint-Annaland beschikken we over een eigen vergaderruimte.

Minimaal eens per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Arie van der Zwan (voorzitter)
  • Piet Quist (secretaris)
  • John Verweij (penningmeester)
  • Tineke Fopma (wnd. voorzitter)
  • Adrie Cornelisse

Voorzitter

Telefoon: 

Email: voorzitter@heemkundetholen.nl

Secretaris

Postadres: Hoogstraat 10, 4691CB Tholen

Telefoon: 0166-603122

Email: secretaris@heemkundetholen.nl

Penningmeester

Email: Penningmeester@heemkundetholen.nl

Bank: NL46RABO0303031883

Website

De website wordt verzorgd door Dolores Bijl.

Telefoon: 06-16401543

Email: webmaster@heemkundetholen.nl