Het bestuur

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit 7 leden en vergadert gewoonlijk om de 6 weken, behalve in de zomerperiode.

In museum De Meestoof te Sint-Annaland beschikken we over een eigen vergaderruimte.

Minimaal eens per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Ad de Graaf (voorzitter)
  • Piet Quist (secretaris)
  • John Verweij (penningmeester)
  • Tineke Fopma (wnd. voorzitter)
  • Magda Geluk 
  • Kees Fase
  • Adrie Cornelisse

Vergaderdata 2022

De eerstkomende bestuursvergadering staat gepland voor 27 september.

In het najaar staat op 19 oktober de tweede ledenvergadering van dit jaar gepland, gecombineerd met een lezing over de restauratie van boerderij De Grote Muiterij.

Voorzitter

Telefoon: 06-27544968

Email: voorzitter@heemkundetholen.nl

Secretaris

Postadres: Hoogstraat 10, 4691CB Tholen

Telefoon: 0166-603122

Email: secretaris@heemkundetholen.nl

Penningmeester

Email: Penningmeester@heemkundetholen.nl

Bank: NL46RABO0303031883

Website

De website wordt verzorgd door Ad de Graaf.

Telefoon: 06-27544968

Email: webmaster@heemkundetholen.nl