Heemkundekring Stad en Lande van Tholen heeft een ANBI-status

De vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is vanaf 1 januari 2022 ook aangemerkt als culturele ANBI.

Behalve dat giften aftrekbaar zijn geldt voor culturele ANBI’s een extra aftrekmogelijkheid. Giften mogen worden vermenigvuldigd met 1,25 (inkomstenbelasting) of 1,50 (vennootschapsbelasting).

Daar staat tegenover dat de vereniging aan een aantal (administratieve) verplichtingen moet voldoen. Zo moeten een beleidsplan en financiële cijfers worden gepubliceerd (zie hieronder).

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de Belastingdienst.

Te publiceren gegevens

Naam

Heemkundekring Stad en Lande van Tholen

RSIN

810943244

Contactgegevens

Hoogstraat 10, 4691CB Tholen

secretaris@heemkundetholen.nl

0166-603122

Doelstelling

Het bestuderen en onderzoeken van de gemeente Tholen op elk gebied wat onder het begrip heemkunde valt.

Beleidsplan

Functies en namen bestuurders

Beloningsbeleid

Verslag van de activiteiten

Financiële verantwoording