Planologie

Inleiding

De nabijheid en de beleving van erfgoed wordt algemeen ervaren als een belangrijke factor voor een aangename leefomgeving. Behalve bestudering en uitdragen van die kennis over ons erfgoed spannen wij ons in, om daar waar het kan, dit erfgoed ook te behouden en te beschermen.

Belanghebbenden

Behalve voor de eigen bewoners wordt een dergelijke inspanning ook breed gezien als een drager voor toerisme. Daar waar we de kans krijgen, denken we in dit verband graag mee over (toekomstige) ontwikkelingen op planologisch gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld over het behoud van ons unieke landelijk gebied, waarin de prachtige vergezichten soms al te gemakkelijk worden ingewisseld voor een vermeend economisch belang van grote bedrijfsgebouwen of bouwen binnen een waardevol (beschermd) stads- of dorpsgezicht op plaatsen die juist heel karakteristiek zijn voor die kwalificatie.

Activiteiten

We volgen deze ontwikkelingen op de voet maar ervaren nogal eens dat we achter de feiten aanlopen. Hopelijk zal een gemeentelijke erfgoedvisie daar in de toekomst verandering in brengen. We worden immers liever gezien als deskundige partij dan als lastige actiegroep.

Op provinciaal niveau denken we al vanaf het begin mee bij het opstellen van Provinciale Omgevingsvisie en bij Erfgoed Zeeland denken we mee hoe erfgoed kan worden geïmplementeerd in de gemeentelijk omgevingsvisie. Mogelijk dat we bij de ontwikkeling van de Gemeentelijke Omgevingsvisie ook een rol krijgen.

Daarnaast wachten we ook op een uitnodiging om deel te nemen aan het opstellen van een Kerkenvisie; dit is een landelijk gesubsidieerd traject om plannen te maken voor in de toekomst mogelijk vrijkomende waardevolle kerkgebouwen een passende bestemming te vinden. Voorwaarde voor deze subsidie is onder andere burgerparticipatie en het betrekken van erfgoedverenigingen.

We maken ook deel uit van de groep die zich buigt over de toekomstige ontwikkeling van het kasteelterrein van Sint-Maartensdijk.