‘Origineel, vervanging en reparatie’ was de titel van de lezing die Wido Quist op donderdag 18 oktober verzorgde. Hij heeft verteld over het gebruik van dit materiaal in eeuwenoude gebouwen op Tholen.

Wido is oud-Tholenaar en natuursteenspecialist. Hij is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, sectie Heritage & Architecture