Geopark Schelde Delta

Verslag van de lezing op 21 februari door George Koenders

Lezing Geopark
Foto Eendrachtbode

Met 40 belangstellenden was er een mooie opkomst in museum De Meestoof bij de boeiende lezing over de ontstaans- geschiedenis van ons eigen leefgebied; de Schelde Delta of eigenlijk Schelde estuarium, maar het woord delta doet het internationaal beter, hield spreker George Koenders ons voor.

 

Op 27 maart valt de beslissing van UNESCO over de statustoekenning van het UNESCO Global Geopark label aan het Geopark Schelde Delta. Dit label houdt in dat ons leefgebied wereldwijd als een uniek landschap wordt erkend. Het unieke zit hem in de ontstaansgeschiedenis door de tijd heen en de veranderingen die dit gebied onder invloed van klimaatverandering en invloed van de mens heeft doorgemaakt en dit alles ook wetenschappelijk is bewezen.

We hoorden en zagen hoe ons gebied door de eeuwen heen veranderde van een toendra in een veengebied en vanaf de tijd dat ons gebied bewoond werd veranderde in een eilandenstructuur niet in het minst door toedoen van de bewoners zelf. We zagen hoe door de tijd heen de Schelde via drie verschillende routes naar zee liep en hoe het land van zout zoet werd en van zoet weer zout werd.

Turfwinning voor brandstof en de productie van zout had grote invloed op ons landschap en de vele stormvloeden met bijbehorende overstromingen bewezen dat het bedijken van polders niet altijd even goed uitpakte.

 

De niet ingepolderde gebieden groeiden met de stijging van de zeespiegel mee. Een bewijs daarvan is dat de relatief laat ingepolderde loop van de Pluumpot zich op de hoogtekaart van het eiland als een van de hoger gelegen gebieden laat zien.

Met de stelling dat het verhogen van de dijken niet eindeloos kan doorgaan kwam een einde aan een interactieve, boeiende, leerzame en gezellige avond

.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *