Doel vereniging

Wij stellen ons tot doel het verleden van de streek, het eiland Tholen, levend te houden en de geschiedenis onder de aandacht van belangstellenden te brengen. Hiertoe is de vereniging op 25 april 2002 opgericht

Wat doen wij?

 

Wij onderzoeken cultuurhistorische onderwerpen en publiceren hierover.

Wij houden lezingen en organiseren excursies.

Wij organiseren samen met aangemelde scholen de Klassendag en organiseren samen met de gemeente Tholen de Open Monumentendag.

Wij verzorgen nieuwsbrieven en publicaties, zoals het jaarboek.

Wij verzorgen cursussen op gebied van cultuurhistorie.

Wij fungeren als gesprekspartner voor (overheids)instellingen op het gebied van cultuurhistorie

Binnen de vereniging is er plaats voor werkgroepen, zoals een fotowerkgroep, die beeldmateriaal verzamelt en tentoonstelt en een werkgroep Open Monumentendag.

Lid worden