Dalemsestraat (aflevering 3)

Auteur: John Verweij

Dit is de derde aflevering over de vondsten in de Dalemsestraat. De eerste twee afleveringen zijn verschenen onder het kopje Archeologie.

We verwachten dat de nieuwe werkgroep Archeologie met publicaties over meerdere ‘sites’ gaat komen. 

Vandaar dat we de naam van de ‘site’ nu in de kop hebben opgenomen.

Deze aflevering is grotendeels gebaseerd op commentaar dat we van één van onze leden hebben ontvangen.

Het werk aan de inventarisatie van de scherven en restanten vordert gestaag.

Duidelijk is wel dat het scherven betreft van veel verschillende potten en schalen, maar ook van tegels en ander aardewerk zoals de welbekende witte goudse pijpen.

 

Tegelijk proberen we onze archeologische vondsten te combineren met de genealogische en historische gegevens van de bewoners van het pand door de tijd heen.

Daar moeten we altijd een zekere marge in acht nemen, aangezien het aardewerk over een langere periode gefabriceerd en gebruikt zal zijn.

Zo reageerde ons lid Dave van de Velde terecht op een aantal zaken uit deel 1. Daarin stelden we dat de eerst bekende bewoner Pieter van Oudheusden zou zijn geweest. Hoewel Pieter de eigenaar van het pand was, is het twijfelachtig of hij ook de bewoner was, aangezien hij zelf woonde in het mooie en grote pand aan de ‘Coornmarckt’, dat drie keer zo duur was. Wie er wel op in die tijd in de Dalemsestraat gewoond heeft, is tot op heden niet bekend.

Verder duidde Dave ons op het feit, dat er in Tholen wellicht nooit een pottenbakkerij is geweest.

 

Er is wel een aanvraag voor de start van een pottenbakkerij geweest, maar een toezegging is niet vastgelegd en ook is er verder niets teruggevonden, niet in de archieven en niet op de plek waar de bakkerij had moeten staan.

In Bergen op Zoom daarentegen is vele eeuwen lang een uitgebreide potbakkers-commune werkzaam geweest, waar ook de echtgenoot van één van Pieters stiefkinderen actief was. Het is mogelijk dat hij, Anthonij Jansz van Dorth, met behulp van zwager Lambert van Outheusden een dependance in Tholen wilde opstarten om zo zijn handel uit te breiden.

De grape uit deel 1 zal dus niet van Thoolse makelij zijn, maar wellicht eerder gekocht zijn in Bergen op Zoom.

Meer over de geschiedenis van de Bergense potbakkers is te lezen in het boekwerk ‘Bergen op Zooms aardewerk’ van Gerrit Groeneweg.

Ons lid Dave van de Velde heeft zelf, mede samen met zijn helaas onlangs overleden vader Jan van de Velde, veel onderzoek verricht naar de geschiedenis van de stad Tholen, de omliggende polders en Schakerloo.

Dit is terug te vinden in een aantal zeer lezenswaardige werken op hun internetsite Tholen – Schakerloo | Startpagina . Deze site is zeker het bezoeken waard!

(Wordt vervolgd)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *