18 oktober 2018: Lezing natuursteen

‘Origineel, vervanging en reparatie’ was de titel van de lezing die Wido Quist op donderdag 18 oktober verzorgde. Hij heeft verteld over het gebruik van dit materiaal in eeuwenoude gebouwen op Tholen. Wido is oud-Tholenaar en natuursteenspecialist. Hij is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, sectie Heritage & Architecture

10 april 2018: jaarvergadering

Het was een leuke en gezellige avond tijdens de ALV op 10 april 2018. Het financiële gedeelte zoals de resultatenrekening en balans werden door de aanwezige leden goedgekeurd.

14 februari 2018: lezing boek Tholen

Auteur Kees Slager en wie kent hem niet, heeft ons die avond verteld hoe dit boek Tholen met 140 hoofdstukken tot stand gekomen is en wat hij bij het samenstellen en schrijven van dit werk over de geschiedenis van ons eiland zoal tegengekomen is. Meer geschiedenis dan in het boek kon. Het boek roept herinneringen […]