Even na 19.30 uur kon voorzitter J Bout in een goed bezochte jaarvergadering de aanwezigen welkom heten en de vergadering openen.

Het verslag van de ledenvergadering 2014, evenals de jaarverslagen, het financieel verslag en de begroting werden na een enkele vraag goedgekeurd, waarbij de penningmeester een compliment van de kascommissie kreeg voor de manier waarop zij haar werk heeft gedaan.

Twee nieuwe bestuursleden zijn gekozen te weten Albert Walpot en Piet Quist. Het bestuur is nu weer compleet.De voorzitter was periodiek aftreden en is herkozen.

Na de pauze heeft Kees Fase een boeiende presentatie gegeven over boerderijen in onze gemeente, zowel bestaande als verdwenen boerderijen kwamen voorbij met de daaraan verbonden geschiedenis.

Het was wederom een gezellige en constructieve avond.

Bedankt namens het bestuur