De verdronken stad Reimerswaal is op woensdag 30 oktober 2019 het onderwerp van een lezing door Anton van Oost uit Tholen, bij de heemkundekring Stad en Lande van Tholen.Van Oost is amateurarcheoloog en houdt zich al 45 jaar bezig met deze verdronken stad, die op Thools grondgebied ligt. Struinde rond op de Speelmansplaten en later de zandplaten bij de Oesterdam, op zoek naar restanten en ‘schatten’ van eeuwen geleden. Ooit was Reimerswaal de derde stad van Zeeland. Na meerdere overstromingen en branden in een eeuw tijd verlieten de laatste bewoners de stad in 1631.Van Oost gaat het niet over de geschiedenis hebben. Hij vertelt over wat hij ontdekt heeft, de waarheden en onwaarheden, en het geromantiseerde beeld dat geschiedschrijvers hebben gecreëerd. De stad had volgens hem een heel andere vorm dan de kaart van Jacob van Deventer uit de 16de eeuw laat zien, met een afstand van zo’n 1200 meter langs het Tholense Gat. En hij vertelt over de grafelijke familie Van Beieren die belang bij de stad had, o.a. in verband met landaanwinning. Albrecht van Beieren (de opa van Jacoba) verleende Reimerswaal in 1375 stadsrechten. Verder is ontdekt dat het zout dat de inwoners wonnen, naar Duitsland werd geëxporteerd voor gebruik bij de pottenbakkers. Recent ontdekte Van Oost dat een in 1926 bij Reimerswaal gevonden kannetje zich nu bevindt in het museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Hoe het er terecht is gekomen, weet hij niet. Maar Hendrik Jan van Beuningen (1920-2015) was een kunstverzamelaar die investeerde in de schatgraverij bij Reimerswaal. Bij de lezing worden vele beelden getoond. Daaronder twee filmpjes: een animatie van de gemeente Tholen, en een filmpje waarin o.a. Tholenaren Bob Gerritsen en Piet Pals aan het werk zijn te zien bij opgravingen te Reimerswaal.

 

De lezing wordt gehouden in De Wellevaete in Sint-Annaland en begint om 19.30 uur. De toegang is vrij.