Met twee groepen heeft de “Eben-Haëzerschool” uit Tholen deelgenomen aan de Klassendag welke voorafgaat aan de Open Monumentendag van 13 september.

Op de foto’s is duidelijk te zien met welk enthousiasme en interesse de groepen deelnemen om te luisteren naar de geschiedenis over hun eigen leefomgeving.

Veel aanvullende vragen werden gesteld aan de gidsen van de bezochte monumenten.

Een idee voor de overige scholen in onze gemeente om volgend jaar deel te nemen aan deze Klassendag , men mag toch deze geschiedenis de jongeren niet onthouden.