School met de Bijbel Sint-Annaland

100 jarig jubileum

Inleiding

Naar aanleiding van de berichtgeving in de Eendrachtbode over het 100-jarig jubileum zijn we in ons archief gedoken. Hieronder volgt een kort verhaal aan de hand van een aantal oude foto’s.

Hoe alles is begonnen ….

In november 1921 werden er plannen gemaakt om in Sint Annaland een Bijzondere School te stichten. Hiervoor moest een vereniging worden opgericht.

Het bestuur van de mannenvereniging nam het voortouw en nodigde ds. Lans uit.

 

Deze hield een rede over de wijze waarop een school gesticht moet worden en tevens “werd door spreker geschetst het nut van zoo’n School”. 

Aan de dorpsgenoten werd een oproep gedaan om lid te worden van de schoolvereniging. Hieraan gaven op zich niet zo veel mensen gehoor maar het waren er voldoende.

Op de eerste ledenvergadering, die gehouden werd op 14 november 1921 werd het eerste schoolbestuur gekozen. Dit bestond uit J. Th. Kurvink, P. Quist, C. K. Slager, J. van Dijke en A. Boon.

Een beeld van de werkzaamheden bij de bouw van de School met den Bijbel (1921-1922). Het lokaal was van meester C. van Houdt, hoofd der school v.a. 01-10-1924, later van Chr. Kalle, hoofd der school v.a. 01-09-1929. De lokalen hadden toen nog ronde ramen. Later zijn de middelste ramen vervangen door rechthoekige ramen. 

Helemaal bovenaan rechts zien we P. van Hal. Op de middelste stelling staan o.a. mej. S. Burgers (juist boven de ladder) en metselaar P. Burgers.

Er werden zogeheten propaganda-biljetten verspreid waarop ouders konden aangeven of ze lid van de vereniging wilden worden.

Het resultaat van deze actie was een vereniging van 143 leden en de aanmelding van 180 kinderen.

De inspecteur van het Lager Onderwijs en B. en W. van de gemeente Sint-Annaland waren het echter niet eens met de wijze van leden- en leerlingenwerving. 

De nieuwe opgavenronde resulteerde in een 130-tal leerlingen voor het bijzonder onderwijs.

Gezien de financiéle toestand kon er geen nieuw gebouw worden neergezet maar zou de bestaande school gesplitst worden.  

Het oude scholencomplex aan de Ring, de School met den Bijbel vormde met de Openbare Lagere School één complex. 

In 1883 werd deze school gebouwd, zoals aan de voorzijde boven de ingang was te zien.

Eén van de oudste klassenfoto’s van de School met den Bijbel uit ca. 1925.

Op de foto links meester Van Houdt en rechts meester Vlasblom.

Eén van de laatste foto’s van de leerlingen bij de uitgang ca. 1970

Op 6 januari 1970 werd het nieuwe scholencomplex geopend door Mw. De Casembroot. Zij trok het doek weg met de naam van de openbare school. 

Om 14.00 uur vond de opening en overdracht van de “School met den Bijbel” plaats in het Dorpshuis.

Gelijk in 1970 is de firma Jeroense begonnen met de sloop van de panden aan de Ring

Kees Fase

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *