Onderstaande Jaarboeken boeken zijn uitgegeven door de Heemkundekring en zijn op enkele na te bestellen.

 

2016 Rondom het Stadsrecht van Tholen 1366

Voor de inhoud van jaarboek 2016 is gekozen naar aanleiding van het feit dat 650 jaar geleden Tholen stadsrechten werden toebedeeld.Het verhaal begint dat Tholen en Schakerloo onverbrekelijk met elkaar verbonden waren. De geschiedenis van Tholen begint immers bij Schakerloo.

Er wordt uitleg gegeven over de stadskeur en hoe belangrijk dit werd gezien en het waarom Tholen een markant punt was op de handelsroute

Dit boek geeft een schitterend beeld over de bestuurlijke ontwikkeling in die tijd en wat voor voordelen stadsrechten gaf voor burgers, o.a. werden de eigendommen beschermd en werden misdragingen berecht in overeenstemming met het eigen stadsrecht. Al lezende wordt je meegevoerd naar een tijd die we niet kennen, over hoe de machtsverhoudingen lagen.

Een goed leesbare geschiedenis over Tholen die prima aansluit bij de doelstelling van de Heemkundekring Stad en Lande van Tholen, onderzocht en opgeschreven door oud-inwoner Pieter Lindhoud.

   De moeite waard dit boekje te bestellen voor € 5,00 (exclusief verzendkosten)  

 

2015. Droogleggers en Rederijkers

Het eerste verhaal gaat over hoe het kan dat Cornelius Vermuyden (1590-1677) geboren in Sint-Maartensdijk, het tot een van de belangrijkste 17de-eeuwse waterbouwkundigen in Engeland heeft kunnen schoppen. Wat waren de kwaliteiten van deze man die op de Engelse koningen indruk maakten en bij hen zo veel vertrouwen wekte dat zij hem grote waterbouwkundige werken lieten uitvoeren?  Geschreven door Peter Lindhoud

Over deze drooglegging het gedicht “The Fens in East-Anglia” Geschreven door Arie de Viet.

De opvoering van een toneelstuk ten bate van de armen was in februari 1870 aanleiding om in Oud-Vossemeer een rederijkerskamer op te richten, schrijft Kees de Koning. Deze rederijkerskamer was bedoeld om genoegen, ontwikkeling en beschaving te bevorderen. Dat gebeurde met lezingen, spreekbeurten, voordrachten en toneel. Rederijkerskamer Eendracht bestaat 145 jaar later nog altijd, maar dan uitsluitend als toneelvereniging.

Wim Overbeeke uit Sint-Annaland vertelt over het ‘vergeten’ bombardement van de geallieerden op Rotterdam, op 31 maart 1943. Ruim zeventig jaar geleden vielen daarbij meer dan 400 doden. Overbeeke maakte het als kind mee. Op schrift gezet door Kees Fase

  De moeite waard dit boekje te bestellen voor € 5,00 (exclusief verzendkosten) 

 

2014. Van vluchtelingen, grafzerken en slaven.

 

Fred van de Kieboom beschrijft de lotgevallen van en de locaties op het eiland, waar Belgische vluchtelingen in de Eerste wereldoorlog een onderkomen vonden. Hun invloed is niet zo groot geweest, omdat velen op korte termijn huiswaarts keerden of ons eiland verlieten. 

Onder de titel “vloerbedekking of kunst” schrijft Wally Blaas een uitgebreid verslag over de grafzerken in de grote kerk van Tholen. Naast een historische beschrijving gaat hij uitgebreid in op teksten, symbolen en de ontwikkeling van sobere zerken tot zerken voorzien van wapens, teksten, randen en zeer uitgebreide informatie. 

Kees de Koning beschrijft wat Jan Wilton, geboren eilander, is overkomen als kapitein van een slavenschip, wat ook 200 pond olifantstanden vervoerde, is overkomen. Meerdere eilanders zijn bij dit soort reizen betrokken geweest. 

Kees besluit het jaarboekje met een kort verhaal over een jongen die op de Vosmeerse kermis door een boer met paard en wagen overrijdt en wat er is vermeld in het gemeentearchief over de afloop van dit gebeuren.

 

  Deze uitgave is te bestellen voor € 5,00 (exclusief verzendkosten) 

 

 2013 Wagenmaker, winkeltjes en watersnood

Harry van Bemmel schrijft over het verdwenen ambacht van wagenmaker. Waarschijnlijk heeft zijn opa, die wagenmaker was, de interesse bij hem gewekt. Wagens en karren, meest voor de landbouw werden van wiel tot opbouw geheel met de hand gemaakt. Harry heeft er een soortfamilie verhaal van gemaakt.
Kees Fase neemt ons mee naar de Klippelstraat en de Molendijk in Sint-Annaland: een van deze twee was de rijkste straat. Een aantal nummers wordt aan namen gekoppeld van vroegere bewoners, wat voor velen aanleiding kan zijn om in gedachten terug te gaan naar de tijd van mensen die misschien nog in de herinnering voortleven.
Hans Zuurdeeg vertelt over oud-onderwijzer Lijn van Dijk. In zijn memoires is de geur te proeven van de mensen in hun woonsituaties: patriciërs en de gewone man. Ook de keutjesavond komt aan bod in een apart verhaal.
Tenslotte besteedt Kees de Koning aandacht aan de slachtoffers van de ramp van 1953, die hun wortels hadden in onze regio, maar die elders door het water om het leven zijn gekomen.
   Deze uitgave is te bestellen voor € 5,00 (exclusief verzendkosten)

2012 Zeven eeuwen straatnamen op Tholen en St. Philipsland

Deze uitgave is niet meer te koop, het boek is in te zien in het Gemeentelijk archief in het gemeentehuis van Tholen   

  

2011   Van Oranje, oorlog, biggen, bot en boogschutters.

 Van 2 maal “O” en 3 maal “B”, of duidelijker gezegd: Van Oranje, oorlog, biggen, bot en boogschutters. Onder deze pakkende titel heeft een aantal mensen zich ingezet om “aspecten” van de Thoolse historie te laten herleven.
Het jaarboekje begint met verhalen over de koop en verkoop rond de bekende biggenmarkt van Setalland, waar handelaren uit alle windhoeken samenkwamen om hun biggen aan de man te brengen.
Daarna volgt een bewerking van de notities van de Poortvlietse onderwijzer Lein Blaas over de angsten in de meidagen van 1940: een periode van angst en onzekerheid.
Van geheel andere orde is het artikel over het “botvissen”, wat ook onder zware omstandigheden plaats vond.
Dat kroonprins Willem van Oranje zo’n anderhalve eeuw geleden Tholen bezocht zal velen niet bekend zijn, dat gouverneur De Casembroot hem naar het “een goed koning zijn” heeft geleid is uitgebreid beschreven.
De reeks artikelen wordt afgesloten met het verhaal van “Non Semper”, de Thoolse handboog-schutterij.
De auteurs (in alfabetische volgorde) Adrie Blaas, Kees Fase, Fred van de Kieboom en Kees de Koning hebben voor het jaarboekje 2011 mooie en waardevolle bijdragen geleverd die zeer lezenswaard zijn. Het is voor onze heemkundekring, maar zeker voor allen die er aan meegewerkt hebben, een uitgave om trots op te zijn.

 Deze uitgave is helaas niet meer te verkrijgen, bent u toch geïnteresseerd kunt u tegen een vergoeding van €5,-  een digitale versie verkrijgen .

 

2010    Grepen uit Oud-Vossemeers verleden.

De inhoud van dit jaarboek wordt bepaald door het 600-jarig bestaan van dit dorp. Kees de Koning opent met het ontstaan van het dorp, Ben van den Aarsen beschrijft de Ronde van 1948 en geeft een lijst van alle winnaars vanaf het begin. Kees de Koning beschrijft vervolgens de aanwezigheid van de vos in het wapen van het dorp, Hans Zuurdeeg geeft toelichting op enkele straatnamen. Nellie van ’t stoomhemael beschrijft in het Zeeuws uitgebreid over het stoomgemaal waar ze is opgegroeid en Kees de Koning vertelt over de mensen achter de wapens op de schouw in het ambachtsherenhuis.
    Deze uitgave is helaas niet meer te verkrijgen

  

2009    Van oproer, ruzie, oorlog en een verdwenen boerderij

 Albert L. Kort vertelt over een transport van weeskinderen uit Tholen in 1823. Anja Hage beschrijft hoe Frans van der Linde klompen repareerde in de oorlog in “Vrouwe bin m’n klompen a klaer?” Danker Roozemond beschrijft de problematiek rond en balorige schoolmeester in Stavenisse. Kees Fase stelt zichzelf voor onder het kopje “Van wie bin jie d’r een?”. Wally Blaas en Kees de Koning besteden aandacht een “Gevallen en gebroken, slachtofferlijst aangevuld” over de Tweede wereldoorlog. Dit jaarboek sluit af met een verdwenen hoeve, de Deehoeve, tussen Tholen en Poortvliet, door Kees de Koning.
    Deze uitgave is te bestellen voor € 5,00 (exclusief verzendkosten)

  

2008    Van Joodse handel, schuurslapers, vervoer en schaatsen

C. Bierens opent met een artikel over Joodse inwoners van het eiland Tholen en hun geschiedenis. Vervolgens zijn Kees de Koning en Ben van den Aarsen in de geschiedenis van Jan Noske gedoken die heeft deelgenomen aan de eerste Elfstedentocht. Ben van den Aarsen schrijft ook over Schele Gerrit, die zich niet van zijn vrijheid liet beroven en sliep bij een boer in de schuur. Anja Hage schrijft samen met Adri Schot het verhaal van het vervoersbedrijf van zijn vader en Kees de Koning besluit met het busongeluk aan het Thoolse veer in 1925.
    Deze uitgave is helaas niet meer te verkrijgen.

  

2007    Thoolse vertelsels en gedichten

 Dit jaarboek opent met het gedicht “Brandgank” en sluit met “Verjaerversiete” (in het Zeeuws) van Arie de Viet. Rinus Moerland zit mudvol herinneringen aan de kolenhandel en laat Ben van den Aarsen daar een boeiend verhaal van maken. In een volgend artikel laat Danker Roozemond de bewoners van een hoeve in Oud Kempenshofstede in chronologische volgorde passeren. Vervolgens wijdt Wally Blaas de nodige aandacht aan de Pluimpot, een duizend jaar oude geul, die afgesloten werd na de ramp van ’53. De straatnamen van Scherpenisse worden in een afsluitend artikel meer betekenis gegeven door Hans Zuurdeeg.

Deze uitgave is helaas niet meer te verkrijgen, bent u toch geïnteresseerd kunt u tegen een vergoeding van €5,-  een digitale versie verkrijgen.

  

2006    De zee geeft, de zee neemt, de aarde beeft

 Ben van den Aarsen haalt in het eerste deel van dit boekje herinneringen op aan een Thoolse mosselinleggerij. Het “nieuwe diekje” in Stavenisse blijkt bij een groot aantal jongeren een onbekend iets te zijn. Danker Roozemond wijdt er daarom een artikel aan.
C. Bierens gaat in het volgende hoofdstuk in op namen van (het eiland) Tholen en Tholenaars. Kees de Koning verdiept zich in de watersnood van 1906, vooral over wat zich rondom Oud-Vossemeer en Sint-Annaland afspeelt. Van dezelfde schrijver is het afsluitende artikel waarin de ramp van San Francisco in 1906 door Thoolse ogen wordt gezien.

Deze uitgave is helaas niet meer te verkrijgen, bent u toch geïnteresseerd kunt u tegen een vergoeding van €5,-  een digitale versie verkrijgen.

 

2005    Van veldwachters, kapers, stormen en regenten

Albert de Kort neemt de Thoolse veldwachters onder vuur, Janny Gunter-Knulst vertelt over de kaapvaart op de Zeeuwse stromen, Jopie Meerman publiceert een gedicht in het Zeeuws, Kees Fase en Ben van den Aarsen vertellen over de storm van 1911 en Ton Romeijn besluit met het reisje naar Parijs in 1680.

 Deze uitgave is helaas niet meer te verkrijgen, bent u toch geïnteresseerd kunt u tegen een  vergoeding van €5,-  een digitale versie verkrijgen.

  

2005    Gevallen en gebroken.

 De auteurs De Koning en Blaas halen herinneringen op aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog van Tholen en Sint-Philipsland aan de hand van bijeen gezochte feiten en namen.In dit boek wil de heemkundekring herinneringen ophalen aan de bijna 70 jaar geleden gebeurtenissen in onze regio. Het is vooral een eerbetoon aan hen die in deze donkere jaren het leven lieten in dienst van ons vaderland. Ondanks het feit dat in onze streek nauwelijks gevochten is, heeft de oorlog onuitwisbare sporen nagelaten . Het vechten tegen de vijand en voor de vrijheid ging voor velen ten koste van eigen leven, soms heel ver van huis vandaan. Naast de vele jonge mensen, gaven ook ouderen hun leven in de strijd. Daarnaast wordt er melding gemaakt van vernielingen van gebouwen, dijken en verbindingen. Deze nagedachtenis moet blijven, zodat we niet vergeten.
   Deze uitgave is te bestellen voor € 13,90 (exclusief verzendkosten)

 

2004    Verhalen over het eiland Tholen, verteld door drie inwoners.

Allereerst worden de polders rondom Sint-Maartensdijk beschreven, vervolgens komen oude boerderijen, veldnamen en de historische vloeren van de familie Bruijnzeel aan de beurt en het wordt afgesloten met een verhaal over meester Krabbedijk uit Sint-Annaland.
Deze uitgave is helaas niet meer te verkrijgen, bent u toch geïnteresseerd kunt u tegen een vergoeding van €5,-  een digitale versie verkrijgen.