De vereniging

Wij stellen ons tot doel het verleden van de streek, het eiland Tholen, levend te houden en de geschiedenis onder de aandacht van belangstellenden te brengen. Hiertoe is de vereniging op 25 april 2002 opgericht.

Wat doen wij?

Wij onderzoeken cultuurhistorische onderwerpen en publiceren hierover.

Wij houden lezingen en organiseren excursies.

Wij organiseren samen met aangemelde scholen de Klassendag en organiseren samen met de gemeente Tholen de Open Monumentendag.

Wij verzorgen nieuwsbrieven en publicaties, zoals het jaarboek.

Wij verzorgen cursussen op gebied van cultuurhistorie.

Wij fungeren als gesprekspartner voor (overheids)instellingen op het gebied van cultuurhistorie

Binnen de vereniging is er plaats voor werkgroepen, zoals een fotowerkgroep, die beeldmateriaal verzamelt en tentoonstelt en een werkgroep Open Monumentendag.

 

Onze vereniging heeft de ANBI- status verkregen. Dat wil zeggen dat we op grond van bovenstaande doelstellingen voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wat betekent dat  voor u?

Dat u giften, geschonken aan de vereniging, kunt aftrekken voor de belastingen in het jaar waarin de gift is gedaan. (zie hiervoor www. Belastingdienst.nl of www. Anbi.nl)

Statuten van de Heemkundekring Stad en Lande van Tholen, klik hier>>